برگزاری جلسه ی تعامل با اتحادیه های کلانشهرهای کشور

کوچکترین شکی بر ارزش کار جمعی برای حل مشکلات مشترک وجود ندارد. تشکل‌های تخصصی می‌توانند ابزار مناسبی برای پیگیری و برطرف کردن موانع مشترک باشند. تشکل زدن به خودی خود هدف نیست و زمانی ارزشمند است که تشکل با هدف حل کردن مشکلی مشخص شکل بگیرد. تشکل یک ابزار است. در همین راستا و با توجه به اینکه شکل جدیدی از فعالیت در بازار آی تی بواسطه وابستگی مستقیم کالاهای آی تی به وضعیت اقتصادی و  یکپارچگی بازارها ، همبستگی هر چه بیشتر اتحادیه ها در جهت پیشبرد اهداف و دفاع از حقوق اعضای خود بیشتر نمود پیدا میکند تا اتحادیه های بعنوان خانه ی صنف در احقاق حقوق اعضای خود موفق باشد.
در همین راستا جلسه ای  در محل اتحادیه فناوران تهران با حضور آقای میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران تهران و آقای دکتر کرباسچی رئیس اتحادیه فناوری اطلاعات اصفهان و آقای مهندس محمدی دبیر اتحادیه اصفهان جهت پی ریزی  تعامل با اتحادیه های کلانشهرهای ایران در راستای پیشبرد اهداف اتحادیه ها در  سطح کشوری تشکیل شد و مشکلات اعضای صنف در جهت رفع موانع مطرح شد. در این خصوص قرار بر تشکیل چنین جلساتی با حضور دیگر روسای اتحادیه های کلانشهرها باهدف یکپارچگی خواسته های صنف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *