برنامه‌توسعه اشتغال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

فهرست برنامه‌ها

.1حمایت از توسعه اشتغال‌زایی در شرکت‌های نوپای حوزه فاوا
.2حمایت از ایجاد شتاب‌دهنده‌های سازمانی
.3حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی
.4حمایت از توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات
.5حمایت از عرضه‌کنندگان محصول در پلتفرم‌های کسب‌وکار  مبتنی بر فناوری اطلاعات
.6حمایت از به‌کارگیری نیروی انسانی در اصناف حوزه فاوا
 

1- حمایت از توسعه اشتغال‌زایی در شرکت‌های نوپای حوزه فاوا

تعریف کلی حمایت
 

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا در حوزه فاوا (موضوع ماده (1) آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا) بر اساس طرح توسعه کسب‌وکار می‌نماید. در این طرح به ‌غیر از اعضای مؤسس بایستی تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول به‌کار شوند.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی

•نوع تسهیلات: وام قرض‌الحسنه (با کارمزد 4 درصد)
•حداکثر میزان تسهیلات: 150 میلیون تومان
•شرایط حداکثری بازپرداخت: 1 سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت 2 ساله (3 سال پس از دریافت تسهیلات)
 

 

2- حمایت از ایجاد شتاب‌دهنده‌های سازمانی

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت جهت ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های سازمانی در حوزه فاوا در شرکت‌های بزرگ یا دارنده پروانه (شامل پروانه‌های ارتباطات سیار و ارتباطات ثابت) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده می‌نماید. در این طرح بایستی تعداد مشخصی کسب‌وکار نوپا در سال شتاب‌دهی شوند.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی

•نوع تسهیلات: وام ارزان‌قیمت (با نرخ تسهیلات 10 درصد)
•حداکثر میزان تسهیلات: 1 میلیارد تومان
•شرایط حداکثری بازپرداخت: 1 سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت 2 ساله (3 سال پس از دریافت تسهیلات)

3- حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان ‌قیمت جهت حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه فاوا در شرکت‌های بزرگ یا دارنده پروانه (شامل پروانه‌های ارتباطات سیار و ارتباطات ثابت) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌نماید. در این طرح بایستی میزان مشخصی از سرمایه‌گذاری جسورانه در حوزه فاوا با رویکرد توسعه کسب‌وکارهای جدید و اشتغال‌زا انجام شود.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی

•نوع تسهیلات: وام ارزان‌قیمت (با نرخ تسهیلات 10 درصد)
•حداکثر میزان تسهیلات: 3 میلیارد تومان
•شرایط حداکثری بازپرداخت: 1 سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت 3 ساله (4 سال پس از دریافت تسهیلات)

 

4- حمایت از توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
 

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به‌منظور توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات و در جهت ارتقاء فرصت‌های شغلی در پلتفرم می‌نماید. پلتفرم هر رسانه‌ای است که طرفین عرضه و تقاضای یک محصول یا خدمت را به هم معرفی می‌نماید و منجر به ایجاد درآمد برای عرضه‌کننده می‌شود.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی

•نوع تسهیلات: وام ارزان‌قیمت (با نرخ تسهیلات 10 درصد)
•حداکثر میزان تسهیلات: 3 میلیارد تومان (به ازای هر 5000 عرضه‌کننده بیشتر از میزان حداقلی مشخص‌شده در ماده 2 بر بستر پلتفرم، 1 میلیارد تومان بر میزان تسهیلات پایه (حداکثر 1 میلیارد تومان) افزوده می‌شود)
•شرایط حداکثری بازپرداخت: یک سال زمان استراحت با زمان بازپرداخت 3 ساله (4 سال پس از دریافت تسهیلات)

5- حمایت از عرضه‌کنندگان محصول (کالا/خدمات) در پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات
 

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال‌زایی عرضه‌کنندگان تخصصی و حرفه‌ای فعال در پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌نماید. در این طرح، تسهیلات با نظارت پلتفرم به عرضه‌کنندگان محصول (کالا/خدمت) ارائه می‌شود.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی

•نوع تسهیلات: وام قرض‌الحسنه (با نرخ کارمزد 4 درصد)
•حداکثر میزان تسهیلات: 50 میلیون تومان بابت هر فرد متخصص (3 میلیارد تومان به ازاء هر پلتفرم)
•شرایط حداکثری بازپرداخت: شش ماه زمان استراحت با بازپرداخت 2 ساله (30 ماه پس از دریافت تسهیلات)

 

6- حمایت از به‌کارگیری نیروی انسانی در اصناف حوزه فاوا

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت جهت ایجاد اشتغال به ازای هر نفر شاغل جدید در اصناف حوزه فاوای دارای مجوز از نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس طرح توسعه کسب‌وکار می‌نماید. در این طرح به‌ غیر از صاحبان کسب‌وکار تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول به‌کار می‌شوند.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی

•نوع تسهیلات: وام ارزان‌قیمت (با نرخ تسهیلات 10 درصد)
•حداکثر میزان تسهیلات: 20 میلیون تومان به ازای هر شغل تا حداکثر 160 میلیون تومان
•شرایط حداکثری بازپرداخت: 6 ماه زمان استراحت و بازپرداخت 2 ساله (30 ماه پس از دریافت تسهیلات)

فرآیند ارزیابی طرح‌ها

مرحله 1: بررسی طرح توسعه کسب‌وکار توسط دبیرخانه کارگروه وجوه اداره شده

مرحله 2: ارائه نتایج و پیشنهاد‌ات دبیرخانه به "کمیته تخصصی ارزیابی طرح‌های حمایت از اشتغال‌زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"، جهت تصمیم‌گیری در خصوص میزان تسهیلات، نحوه بازپرداخت و سایر موارد مرتبط

اعضای کمیته تخصصی:

– معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات (رئیس کمیته تخصصی) یا یکی از معاونان سازمان فناوری اطلاعات با حکم رئیس سازمان

– دبیر کارگروه وجوه اداره شده

– نماینده عامل مالی بنا بر مورد بررسی

– حداکثر 2 نفر از متخصصان مرتبط با حکم رئیس کمیته تخصصی

مرحله 3: تصمیم‌گیری نهایی کمیته مذکور جهت اجرا و ابلاغ به عامل مالی و سایر نهادهای مربوطه

 

 

توزیع استانی برنامه‌های حمایت از شرکت‌های نوپا و اصناف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *