فراخوان عضویت کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی

آیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ ق.ن.ص)

اتحادیه‌ موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون‌های زیر با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند:

۱)کمیسیون رسیدگی به شکایات.

۲)کمیسیون حل اختلاف.

۳)کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.

۴)کمیسیون فنی.

۵)کمیسیون آموزشی.

 

نحوه تشکیل جلسات

۱)جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.

۲)دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

۳)تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.

۴)صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

۵)موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶)تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷)در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.

۸)رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید.

۹)مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.

 

ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات

۱)کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲)کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳)اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حكومتي و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف

۱)شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحاديه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

۲)در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

۳)چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.تبصره-هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.

وظایف کمیسیون فنی

۱)هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه كسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.

۲)اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

۳)بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

۴)همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

۵)کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

۶)اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

۷)انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه

وظایف کمیسیون آموزش

۱)نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

۲)همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

۳)همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

۴)انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

وظايف کمیسیون بازرسي

۱)بازديد از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضي صدور و تمدید پروانه كسب.

۲)همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

۳)شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴)انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

 

فهرست کارگروه های تخصصی :

۱-کافی نت                  ۲-سخت افزار(نوت بوک و قطعات)

۳-لوازم جانبی            ۴-ماشینهای اداری

۵-کارتخوان                ۶-تعمیرات و بازیابی اطلاعات

۷-نرم افزار                 ۸-شبکه و سرور

۹-رفاهی تفریحی

 

دانلود فرم عضویت کمیسیون

فرم عضویت

حداکثر اندازه فایل: 128 MB.