کمیسیون ها

کمیسیون آموزش

هدف کمیسیون آموزش نیاز سنجی آموزشی اعضاء و جامعه در جهت رشد و ارتقاء دانش فنی و نیز امور کسب و کار و پیشه و قوانین حاکم بر کسب مطالب نیاز روز و برنامه ریزی برنامه های  آموزشی مطابق نتایج نیاز سنجی انجام شده و نیز پیاده سازی آموزشها بصورت حضوری و یا غیر حضوری می باشد.فرهنگ سازی اجتماعی در حوزه آی تی برای عموم مردم در خصوص تازه های روز تکنولوژی و نیز آموزش اطلاع رسانی نحوه احقاق حق مردم و اساسآ حدود درخواست های مجاز مشتریان از اعضاء صنف از دیگر اهداف این کمیسیون می باشد.پژوهش در خصوص عوامل موثر بر رشد اقتصادی و علمی صنف  علل مشکلات اقتصادی مرتبط بر صنف و جمع آوری آمارهای پارامترهای اثرگذار بر کارایی شغلی صنف رایانه از دیگر اهداف این کمیسیون است.

 

کمیسیون بازرسی

هدف کمیسیون بازرسی نظارت و بازرسی واحدهای صنفی تحت پوشش، شناسایی واحد های فاقد پروانه کسب،،ساماندهی وضعیت بازار و واحدهای تحت پوشش،تعیین، جذب و استخدام نیروی کار بازرسی می باشد.

 

 

کمیسیون فنی و سخت افزار

هدف کمیسیون فنی مصاحبه فنی با افراد متقاضی دریافت پروانه کسب ، کارشناسی و اعلام نظر فنی در خصوص درخواستهای ارسالی به اتحادیه ، سیاست گذاری در مورد نوع عملکرد رسته های مختلف ، تعیین قیمت ، سیاست گذاری در مورد نوع گارانتی دستگاه های خانگی و نوت بوک می باشد.

 

کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

این کمیسیون یکی از کمیسیون های اصلی اتحادیه بوده و وظیفه آن رسیدگی به شکایات واصله می باشد.این شکایات می توانند به صورت مستقل به اتحادیه وارد شده و یا از سایر مراجع نظیر بازرسی اصناف ،رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان بازرگانی، دادگستری و … به اتحادیه ارجاع داده شده باشد.رسیدگی به دعوای ارائه شده از سوی ارگانها، سازمانها و یا مردم ، ارائه پیش لیست اعضاء فعال و غیر فعال (در حال انجام) ، پیشنهاد و پیگیری جهت تهیه بانک اطلاعات نرم افزاری به منظور ثبت گزارشات واصله (با همکاری کمیسیون حل اختلاف) و حضور اعضاءکمیسیون جهت رسیدگی به پرونده های واصله جهت تسریع در پرونده های حل اختلاف می باشد.