پیشنهادات

در راستای تعامل هر چه بیشتر، اعضای اتحادیه میتوانند با مراجعه به لینک زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی نظرات ارزشمند شما، اتحادیه اقدامات لازم را صورت دهد. از این پس هر هفته نظرات در کانال نیز اطلاع رسانی خواهد شد.