نرخ نامه ها

قابل توجه اعضای محترم ، تصاویر نرخنامه ها صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد و اعضای محترم جهت اخذ نرخنامه ی با  مهر برجسته و هولوگرام با توجه به شرایط عنوان شده ذیل همین مطلب ، با اتحادیه مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز

  1. لازم به ذکر است تحویل نرخنامه فقط به مالک جواز کسب یا مباشر قانونی واحد صنفی صورت میگیرد.
  2.  همراه داشتن جواز کسب هولوگرام دار و کارت شناسایی الزامیست .
  3. نرخنامه ارائه شده فقط یک نسخه و قابل نصب در همان محلی است که بروی نرخنامه  درج گردیده است .

موارد مهم در مورد نرخنامه 

 
  1. نصب نرخنامه ممهور به مهر برجسته و هولوگرام اتحادیه در محلی که قابل رویت مشتری باشد
  2. نصب هر گونه نرخنامه دست ساز و کپی و یا بدون مهر برجسته و هولوگرام ، تخلف محسوب و در صورت مشاهده مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد .
  3. هر نرخنامه بایستی فقط در محل درج شده بر روی نرخنامه نصب و با مشخصات مندرج تطابق داشته باشد .
  4.  ارائه فاکتور بر اساس نرخ مندرج در نرخنامه در صورت درخواست مشتری الزامی است .

رسته خدمات اینترنتی (کافی نت 1401)

 

نرخ نامه خدمات فنی و تخصصی

 

رسته خدمات اطلاع رسانی (کافی نت 1400)

 

نرخ نامه خدمات الکترونیک مالیاتی سال 1401