نحوه دریافت کد پستی

برای تایید دریافت کد پستی افراد می‌توانند با ورود به سایت www.post.ir و انتخاب گزینه‌ی صدور گواهی کدپستی وارد صفحه‌ای که متقاضیان پس از تکمیل آن می‌‌توانند تایید کد پستی خود را دریافت کنند.

لینک ورود به صفحه متقاضیان برای تایید دریافت کدپستی

بعد از بازشدن سایت، در وسط صفحه روی گزینه ای با مضمون گواهی کد پستی کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی گواهی پستی وارد صفحه ای خواهید شد که در این صفحه باید روی گزینه دریافت گواهی کدپستی کلیک کنید تا وارد صفحه جدیدی شوید.

پس از کلیک بروی دریافت گواهی کدپستی صفحه ی زیر را مشاهد خواهید کرد.

پس از ورود باطلاعات خواسته و کلیک ادامه نمایش اطلاعات را خواهید داشت.

پس از پرداخت آنلاین ، تایید کد پستی را دریافت خواهید کرد.