مراحل اخذ مجوز

 

جهت اخذ مجوز موارد زیر را مد نظر قرار داشته باشید.لازم به ذکر است بخشهایی که نیاز به ذکر توضیحات بوده اند بصورت لینک دار و مجزا معرفی شده اند.

1- درخواست اخذ مجوز کسب

2- مدارک مورد نیاز

3- بازرسی

4- ثبت نام در سایتG4B

5-واریز وجه در سامانه ایرانیان اصناف

6-  واریز وجه تمبر

7- ثبت نام دارایی و پرینت از برگه ی پیش ثبت نام

8- اخذ تاییدیه کد پستی

9- اخذ نامه های ادارای از دبیر خانه اتحادیه

10- اخذ گواهی آموزش اتاق اصناف

خیابان نیکبخت شرقی نرسیده به چهار راه وکلا طبقه فوقانی بانک ملی

11- پس از دریافت پاسخ کلیه ی ارگانها  تشکیل صورتجلسه ی پرونده

12- صدور پروانه کسب