مراحل اخذ مجوز

 

جهت اخذ مجوز موارد زیر را مد نظر قرار داشته باشید.لازم به ذکر است بخشهایی که نیاز به ذکر توضیحات بوده اند بصورت لینک دار و مجزا معرفی شده اند.

۱- درخواست اخذ مجوز کسب

۲- مدارک مورد نیاز

۳- بازرسی

۴- ثبت نام در سایتG4B

۵-واریز وجه در سامانه ایرانیان اصناف

۶-  واریز وجه تمبر

۷- ثبت نام دارایی و پرینت از برگه ی پیش ثبت نام

۸- اخذ تاییدیه کد پستی

۹- اخذ نامه های ادارای از دبیر خانه اتحادیه

۱۰- اخذ گواهی آموزش اتاق اصناف

خیابان نیکبخت شرقی نرسیده به چهار راه وکلا طبقه فوقانی بانک ملی

۱۱- پس از دریافت پاسخ کلیه ی ارگانها  تشکیل صورتجلسه ی پرونده

۱۲- صدور پروانه کسب