مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی

 

۱- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت با کپی (به نام متصدی)

۲- اصل آخرین مدرک تحصیلی با کپی (حداقل دیپلم )

۳- اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات  دو سری

۴- اصل کارت پایان خدمت با کپی دو سری

۵- اصل کارت ملی با کپی دو سری

۶- عکس پشت سفید و رنگی ۶ قطعه

۷- تاییدیه کد پستی و کپی دو سری

۸- مساحت مورد نیاز واحد صنفی بر اساس رسته  انتخابی

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده حقوقی

 

۱- اصل مدارک مربوط به شرکت به همراه کپی کامل اعم از اساس نامه شرکت روزنامه رسمی آخرین تغییرات

۲- معرفی نامه یک نفر از اعضای هیئت مدیره از طرف بقیه اعضاء جهت رضایت برای اخذ جواز کسب به نام ایشان

۳- اصل مدارک هویتی نماینده به همراه دو سری کپی کامل (شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت)

۴- اصل آخرین مدرک تحصیلی بهمراه کپی

۵- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت بهمراه کپی  به نام شخص یا شرکت

۶- عکس رنگی و پشت سفیدسه در چهار پرسنلی شش قطعه

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید جواز کسب

 

۱- اصل آخرین تسویه مالیاتی بهمراه فیش های واریزی و کپی

۲- تاییدیه کدپستی واحد صنفی و دو سری کپی

۳- واریزی فیشهای مربوط به اصناف و تحویل به اتحادیه
تسویه کامل حق عضویت

۴- اصل مدرک گواهینامه آموزش اصناف و کپی

۵- حضور متصدی و تکمیل فرمهای مربوطه در اتحادیه

۶- تحویل اصل جواز کسب منقضی شده به اتحادیه

 

مدارک مورد نیاز جهت جابجایی پروانه کسب

 

۱- تحویل اصل جواز کسب به اتحادیه

۲- اصل و کپی اجاره نامه محل جدید

۳- تاییدیه کدپستی محل جدید بهمراه دو نسخه کپی

۴- جواب نامه دارایی محل جدید

۵- تشکیل پرونده اماکن و تحویل به دفاتر پلیس +۱۰

۶- تسویه حق عضویت

۷- درخواست کتبی صاحب جواز کسب