صدور جواز کسب المثنی

به اطلاع کلیه کسانی که پروانه کسب واحد صنفی خود را مفقود کرده اند میرساند مراحل اخذ جواز کسب مجدد از این اتحادیه به شرح زیر می‌باشد .

۱- مراجعه به دادسرای قضایی واقع در خیابان جی ،قسمت فقدان مدارک و طرح موضوع

۲- مراجعه به کلانتری محل مندرج در جواز کسب و اخذ نامه خطاب به اتحادیه

۳- مراجعه به واحد صدور جواز کسب اتحادیه