اعضای کمیسیون

کمیسیون فنی

مهندس کسری باقری
رئیس

مهندس محمدگودرزی
عضو

مهندس افشین علی اکبریان
عضو

مهندس محمدرضا اطیابی
عضو

مهندس امین امامیه
عضو

مهندس پونه عرق چینی
دبیر

کارگروه کافی نت

مهندس حسن کشانی
رئیس

مهندس صبا کریمی
عضو

مهندس مصطفی سلیمان نژاد
عضو

مهندس مجتبی بهشتیان
عضو

مهندس کیوان سرایی
عضو

کمیسیون بازرسی

مهندس علیرضا روغنی
رئیس

مهندس علیرضا گرک یراق
عضو

مهندس مسعود ساعتچی
عضو

مهندس حسن کشانی
دبیر

کمیسیون آموزش

مهندس اشکان گودرزی
رئیس

مهندس علیرضا اعرابی
عضو

مهندس مجتبی بهشتیان
ناظر

کمیسیون حل اختلاف

مهندس اردلان سلیمان محمدی
رئیس

مهندس مهدی رضوانی
رئیس

مهندس مهدی شیرانی
عضو

مهندس علی کرم پور
عضو

مهندس مجید کرباسچی
ناظر

کمیسیون رسیدگی به شکایات

مهندس رضا شعبانی
عضو

مهندس علیرضا گرک یراق
عضو

مهندس مهدی شیرانی
عضو

مهندس اسماعیل تیموری
عضو

دکتر محمدرضا ریماز
عضو

مهندس مهدی رضوانی
ناظر

کارگروه تعمیرات و بازیابی

مهندس احسان هنر جو
رئیس

مهندس افشین علی اکبریان
عضو

مهندس حمید رضا امید بخشجلیلیان
عضو

مهندس صفاپی
عضو

کارگروه برنامه نویسی و وب

مهندس امیر حسین کمالی نژاد
رئیس

مهندس نوید کوهی
عضو

مهندس نریمان پور طلایی
عضو

مهندس مرتضی دادخواه
عضو

مهندس محمدرضا کتابی
عضو

کارگروه فروش کنسول بازی

مهندس محمد طاهری
رئیس

مهندس علی محمدیان
عضو

مهندس سعید کریمزاده
عضو