اعضای کمیسیون

کمیسیون فنی

مهندس محمدحسین خورده چی
عضو

مهندس مهدی حمیدیا
عضو

مهندس مهدی دیانی
عضو

مهندس لنا شهیب زادگان
عضو

مهندس امید قاسمی
عضو

کمیسیون آموزش

مهندس حمید صلواتی
عضو

مهندس منیژه آزاده
عضو

مهندس امیرحسین ثانی مقدم
عضو

مهندس کمال مختاری
عضو

مهندس مهداد انصاری فرد
عضو

کمیسیون حل اختلاف

مهندس احمد کاظمی
عضو

مهندس مسعود منتخبی
عضو

مهندس مجید باقری
عضو

مهندس محمدرضا اطیابی
دبیر

مهندس پونه عرق چینی
عضو

کمیسیون شکایت

مهندس سیدمجید هاتف الحسینی
عضو

مهندس علیرضا گرک یراق
عضو

مهندس امید ایزدیار
عضو

مهندس محمد اسماعیلی فرد
عضو

مهندس علی الفت نیا
عضو

کمیسیون بازرسی

مهندس سعید جوادی پور
عضو

مهندس حسن کشانی
عضو

مهندس سیدعباس مصطفوی
عضو

مهندس مجید خاتمی
عضو

مهندس مهدی صدیقیان
عضو

مهندس محمدحسین مهوری
عضو

کارگروه کافی نت

مهندس امید قاسمی
عضو

مهندس بهزاد مقبل اصفهانی
عضو

مهندس کمال مختاری
عضو

مهندس عباس مصطفوی
عضو

مهندس صبا کریمی
عضو

مهندس مهرداد سلطانی
عضو

مهندس مسعود منتخبی
عضو

کارگروه سخت افزار

مهندس سیدمحمد سهل آبادی
عضو

مهندس مهدی صدیقیان
عضو

مهندس مهدی حمیدیا
عضو

مهندس امیرحسین شاه محمدیان
عضو

مهندس حمید ساده
عضو

کارگروه لوازم جانبی

مهندس سروش یزدانی
عضو

مهندس محمد طاهری
عضو

مهندس عماد محمدی
عضو

مهندس سیدحسین دادور
عضو

مهندس سیدهادی رضوی
عضو

مهندس علی محمدیان
عضو

مهندس علی سراجی
عضو

کارگروه کارت خوان

مهندس سعید آسوده
عضو

مهندس امیرحسین فتاحی
عضو

مهندس احمد منصوری
عضو

مهندس مسعود کثیری
عضو

مهندس محمد نصیری
عضو

مهندس مجید خشامند
عضو

مهندس حمیدرضا فلاحتی
عضو

کارگروه شبکه و امنیت

مهندس محمدرضا سیاوش
عضو

مهندس میلاد نبوی نژاد
عضو

مهندس رسول نیلیه
عضو

مهندس محمد رضا اسدی
عضو

کارگروه تعمیرات و بازیابی

مهندس مهرداد استکی
عضو

مهندس علیرضا خلیلی
عضو

مهندس افشین علی اکبریان
عضو

مهندس شایان جبل عاملی
عضو

مهندس محمدعلی دیانی
عضو

مهندس فرشید نوابی فر
عضو

مهندس محمدحسین خورده چی
عضو

کارگروه ماشین های اداری

مهندس مهدی دیانی
عضو

مهندس علیرضا فروتن
عضو

مهندس مهدی عباسی
عضو

مهندس حسین حاتم زاده
عضو

مهندس داود نخودیان
عضو

مهندس مهدی حسینی
عضو

مهندس مهدی یگانه
عضو

کارگروه نرم افزار

مهندس احمدرضا فرح نژاد
عضو

مهندس سیدرضادین سیداحمدپور
عضو

مهندس پویا قندی
عضو

مهندس اشکان گودرزی
عضو

مهندس نیلوفر پورطلایی
عضو

مهندس سیدمحمدرضا کتابی
عضو

مهندس امید رفیعیایی
عضو

کمیسیون رفاهی تفریحی

مهندس مهداد انصاری فرد
عضو

مهندس محمد اسماعیلی فرد
عضو

اعضای مشترک با نظام صنفی
مهندس الیاس موسوی