اشیاء سرقتی

کلیه اعضاء تحت پوشش موظفند در صورت برخورد با اموال مسروقه با شماره تلفن­های 32318898 ، 32318895 و ۱۱۰ تماس حاصل نموده و یا به نزدیکترین واحد انتظامی پلیس ۱۱۰ مراجعه نمایند.

برای ثبت شی سرقت شده از این قسمت می توانید اقدام نمایید.

ردیفتاریخبرندمدلشماره سریالمشخصات سخت افزاری
1
1402/03/21ASUS N552V GBN0CY00E57645G
11401ASUSFX553vdH9N0CV02L411368

21401DELLINSPIRON NSLLOL61H268HR58D11KA
3
1401ACERASPIRE 3A31553G39UF
4
1401ASUSX550IUH8N0CV13N315349CN1369
51401ASUSFX506HEBN1NRCX03428302F
6
1401ACERASPIRE 3A31558G35GH
798Lenovo80TVPFORY1HH
898 ASUSFX553V H9N0CV039154367
9
98 ASUSX55OLD9N0CV421367396
10
98 ASUSk52JT B5N0BC120575203
11
98 ASUSB5080MPNXB6809031
12
98LENOVO Y510PYB04012469
13
98HP14 5CG636196
14
98ASUS N551VW GINOCJOOE096018
15
98ASUS V502UG1N0CX02713902C
16
98SONY VAIO F23 VP S0130039607
17
98ASUS K555LF1N0CV697880059
18
98LENOVO Z51-70 MP07RS8B
19
98LENOVO IDEA PAD PF0GKUVB