اخذ پروانه کسب

در این صفحه شما میتوانید درخواست پروانه کسب خود را ثبت نمائید .

استعلام اعضا

در این صفحه شما میتوانید اعضای اتحادیه را با تفکیک تخصص ، آدرس ، فامیل متصدی بطور خاص و یا کلی (مثلا تخصصی خاص) جستجو کنید

اشیاء سرقتی

در این قسمت لپ تاپ هایی که سرقت شده و به آگاهی اعلام شده قابل سرچ هستند

خدمات رفاهی

این قسمت مربوط خدمات رفاهی است که اتحادیه برای اعضای خود فراهم دیده است .

گزارش تداخل صنفی

جهت گزارش تداخل صنفی از اعضای اتحادیه و اتحادیه های دیگر

ثبت شکایت

وجدان تنها محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد پس با ثبت شکایت منصفانه از اعضای صنف فناوری ، کمک کنیم دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد .

انتقاد از اتحادیه

جهت انتقاد از اتحادیه

آخرین بخشنامه هاآرشیو