آموزش

هدف: نیاز سنجی آموزشی اعضاء و جامعه در جهت رشد و ارتقاء دانش فنی و نیز امور کسب و کار و پیشه و قوانین حاکم بر کسب مطالب نیاز روز و برنامه ریزی برنامه های  آموزشی مطابق نتایج نیاز سنجی انجام شده و نیز پیاده سازی آموزشها بصورت حضوری و یا غیر حضوری.

فرهنگ سازی اجتماعی در حوزه آی تی برای عموم مردم در خصوص تازه های روز تکنولوژی و نیز آموزش اطلاع رسانی نحوه احقاق حق مردم و اساسآ حدود درخواست های مجاز مشتریان از اعضاء صنف.

پژوهش در خصوص عوامل موثر بر رشد اقتصادی و علمی صنف  علل مشکلات اقتصادی مرتبط بر صنف و جمع آوری آمارهای پارامترهای اثرگذار بر کارایی شغلی صنف رایانه
-------------------------------------------------------------

بازرسی
هدف:نظارت و بازرسی واحدهای صنفی تحت پوشش 
شناسایی واحد های فاقد پروانه کسب 
ساماندهی وضعیت بازار و واحدهای تحت پوشش
تعیین، جذب و استخدام نیروی کار بازرسی

-------------------------------------------------------------
فنی و سخت افزار

هدف:مصاحبه فنی با افراد متقاضی دریافت پروانه کسب
کارشناسی  و اعلام نظر فنی در خصوص درخواستهای ارسالی به اتحادیه
سیاست گذاری در مورد نوع عملکرد رسته های مختلف
 تعیین قیمت 
سیاست گذاری در مورد نوع گارانتی دستگاه های خانگی و نوت بوک.

-------------------------------------------------------------

حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

هدف: این کمیسیون یکی از کمیسیون های اصلی اتحادیه بوده و وظیفه آن رسیدگی به شکایات واصله می باشد.این شکایات می توانند به صورت مستقل به اتحادیه وارد شده و یا از سایر مراجع نظیر بازرسی اصناف ،رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان بازرگانی، دادگستری و … به اتحادیه ارجاع داده شده باشد.
رسیدگی به دعوای ارائه شده از سوی ارگانها، سازمانها و یا مردم
ارائه پیش لیست اعضاء فعال و غیر فعال (در حال انجام)
پیشنهاد و پیگیری جهت تهیه بانک اطلاعات نرم افزاری به منظور ثبت گزارشات واصله (با همکاری کمیسیون حل اختلاف)
حضور اعضاءکمیسیون جهت رسیدگی به پرونده های واصله جهت تسریع در پرونده های حل اختلاف