کمیسیون فنی :
آقایان مهندسین  کسری باقری (رئیس ) محمدگودرزی افشین علی اکبریان محمدرضا اطیابی امین امامیه و خانم مهندس پونه عرق چینی (دبیر)
ناظر: امید محمدی

کمیسیون بازرسی :
آقایان مهندسین علیرضا روغنی (رئیس) علیرضا گرک یراق  مسعود ساعتچی و حسن کشانی (دبیر)
ناظر: علی کرم پور

کمیسیون آموزش :
آقایان مهندسین اشکان گودرزی و علیرضا اعرابی
ناظر : مجتبی بهشتیان

کمیسیون حل اختلاف :
آقایان مهندسین اردلان سلیمان محمدی مهدی رضوانی مهدی شیرانی علی کرم پور
ناظر: مجید کرباسچی

کمیسیون رسیدگی به شکایات :‌
آقایان مهندسین رضا شعبانی علیرضا گرک یراق مهدی شیرانی اسماعیل تیموری و آقای دکتر محمدرضا ریماز ناظر مهدی رضوانی

کار گروه تعمیرات و بازیابی :‌
آقایان مهندسین احسان هنر جو افشین علی اکبریان حمید رضا امید بخش جلیلیان و صفاپی

کارگروه برنامه نویسی و وب :‌
آقایان مهندسین  امیر حسین کمالی نژاد نوید کوهی نریمان پور طلایی مرتضی دادخواه محمدرضا کتابی

کارگروه فروش کنسول بازی :‌
آقایان مهندسین محمد طاهری علی محمدیان سعید کریمزاده