جهت اخذ مجوز موارد زیر را مد نظر قرار داشته باشید.لازم به ذکر است بخشهایی که نیاز به ذکر توضیحات بوده اند بصورت لینک دار و مجزا معرفی شده اند.


1- مدارک مورد نیاز

2- بازرسی

3- ثبت نام در سایتG4B

4-واریز وجه در سامانه ایرانیان اصناف

5-  واریز وجه تمبر


6- ثبت نام دارایی و پرینت از برگه ی پیش ثبت نام

7- اخذ تاییدیه کد پستی

8- اخذ نامه های ادارای از دبیر خانه اتحادیه

9- پس از دریافت جواب عدم اعتیاد و سوپیشینه تشکیل پرونده ی اماکن

10- اخذ گواهی آموزش اتاق اصناف

خیابان نیکبخت شرقی نرسیده به چهار راه وکلا طبقه فوقانی بانک ملی

11- پس از دریافت پاسخ کلیه ی ارگانها  تشکیل صورتجلسه ی پرونده

12- صدور مجوز