قابل توجه واحد هایی که تراکنش های بانکی آنها ملاک صدور مالیات یا صدور متمم بر مالیات قطعی شده

درخواست اتحادیه فناوری اطلاعات از اداره امور مالیاتی اصفهان در خصوص آموزش اظهارنامه مالیات بر ارث

بازنگري نرخ ثبت مجوز تردد توسط اعضای رسته ی کافی نت

نامه به مهندس گلشیرازی دبیر محترم شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی
در خصوص معافیت های بیمه ای

طرح کارورزی و مشوق بیمه کارفرمایی

تسهیلات بانک سپه 18 خرداد 1400

تسهیلات بانک سپه

ممنوعيت استخراج رمز ارز

تبصره ماده 100 18 خرداد 1400

تبصره ماده 100

غیروابسته نمودن بیمه آتش سوزی مکان های غیرصنعتی به ثبت کد پستی در سامانه جامع انبارها

دستورالعمل موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه تشریح باورهای غلط واکسیناسیون

بخشنامه الزامات صرفه جویی در مصرف برق

بخشنامه کاهش مصرف آب و برق