تغییر روند ثبت شرکت درکشور عراق

عدم نیاز به ارائه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی

خدمات ویژه آواز گشت برای اعضاء

تخصیص کدپستی به واحدهای صنفی علی الخصوص واحدهای انبارداری و محل نگهداری کالا

چنانچه تاکنون در زمینه ثبت مشخصات انبارها از سوی متصدیان زیرمجموعه اقدامی صورت نپذیرفته است نسبت به توجیه متصدیان اقدام بایسته بعمل آورده تا در زمینه ثبت مشخصات انبارهای خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. 

پرداخت تسهیلات مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران
جهت حمایت از کالا و خدمات ایرانی و رونق کسب وکار

چنانچه تاکنون در زمینه ثبت مشخصات انبارها از سوی متصدیان زیرمجموعه اقدامی صورت نپذیرفته است نسبت به توجیه متصدیان اقدام بایسته بعمل آورده تا در زمینه ثبت مشخصات انبارهای خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

اطلاعات نمایشگاههای بین المللی و زمان اعزام هیأت تجاری جهت اطلاع

سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازمندی‌های ایران بر اساس ماده ۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌منظور ثبت توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کشور و نیازمندی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول قانون یاد شده راه اندازی شده است.

تغییر رویه ابطال تمبر دارایی

تامین اجتماعی در راستای گسترش ارائه خدمات غیرحضوری ، کاهش مراجعات حضوری ذینفعان، کاهش هزینه ها و تسهیل و تسریع در خدمات مورد نیاز به منظور افزایش رضایت‌مندی، در حال حاضر سرویس های مشمول با دسته بندی های موضوعی استعلام، پرداخت حق بیمه، نوبت دهی مراکز درمانی و  اطلاع رسانی جهت ارائه خدمات از طریق وب سایت https://www.tamin.ir/  پیاده سازی گردیده است.

کارفرمایانی که در مراکز کسب وکار خود افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف می شوند