قابل توجه اعضای محترم اتحادیه با توجه به نامه مدیر کل محترم اداره دارایی ثبت نام پوز فروشگاهی برای همه رسته ها الزام نمیباشد . لذا قبل از ثبت نام در سایت با مراجعه به جدول مندرج در نامه پیوست از لزوم بت نام خود اطمینان حاصل فرماپید .

تغییر روند ثبت شرکت درکشور عراق

عدم نیاز به ارائه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی

خدمات ویژه آواز گشت برای اعضاء

تخصیص کدپستی به واحدهای صنفی علی الخصوص واحدهای انبارداری و محل نگهداری کالا

چنانچه تاکنون در زمینه ثبت مشخصات انبارها از سوی متصدیان زیرمجموعه اقدامی صورت نپذیرفته است نسبت به توجیه متصدیان اقدام بایسته بعمل آورده تا در زمینه ثبت مشخصات انبارهای خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. 

پرداخت تسهیلات مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران
جهت حمایت از کالا و خدمات ایرانی و رونق کسب وکار

چنانچه تاکنون در زمینه ثبت مشخصات انبارها از سوی متصدیان زیرمجموعه اقدامی صورت نپذیرفته است نسبت به توجیه متصدیان اقدام بایسته بعمل آورده تا در زمینه ثبت مشخصات انبارهای خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

اطلاعات نمایشگاههای بین المللی و زمان اعزام هیأت تجاری جهت اطلاع

سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیازمندی‌های ایران بر اساس ماده ۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌منظور ثبت توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کشور و نیازمندی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول قانون یاد شده راه اندازی شده است.

تغییر رویه ابطال تمبر دارایی