نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان امور مالیاتی را موظف به تشویق مشتریان فروشگاه های مجهز به صندوق مکانیزه فروش کردند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز ۹۷ را اعلام کرد.

، کليه مراکز و صنوفي که مجوز ارائه خدمات دسترسي ندارند (مثل دفاترفني، بازي سراها و ....)، مجاز به ارائه خدمات اينترنت نيستند و در صورت مشاهده اين گونه از مراکز و اصناف که به صورت غيرمجاز نسبت به ارائه خدمات دسترسي اقدام مي كنند، برخورد انتظامي و قضايي با آنان صورت خواهد گرفت