.
وام وجوه اداره شده، یارانه‌ای است که در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور با کاهش سود در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد."وام وجوه اداره شده" اعتباراتی بود که براساس ماده هفت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی قراردادهای منعقد شده با شرکت‌ها، موسسات بانکی و غیربانکی مجاز در اختیار آنها قرار می‌گرفت تا براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه برای سرمایه‌گذاری در جهت اهداف قانون برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار گیرد.
این وجوه که عمدتاً بصورت یارانه و با کاهش سود و کارمزد تسهیلات پرداختی، در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت برای برنامه پنجم توسعه نیز تمدید شد و دستگاه‌های اجرایی دارای این اعتبار نیز با عقد قراردادی با بانک‌ها و صندوق‌ها و موسسات مالی دارای مجوز و با اهرم قرار دادن این منابع، موسسات مذکور را موظف به پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی خود نمودند.
وزارت ارتباطات بعد از اولین فراخوان خود جهت شناسایی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، اردیبهشت ماه سال جاری رسما اعلام کرد که بیش از 280 درخواست در حوزه‌های امنیت، محتوا، نرم‌افزار، شبکه و سخت‌افزار دریافت کرده که در حال ارزیابی توسط کارگروه‌های مربوطه است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در اسرع وقت شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.شرکت‌های متقاضی دریافت این نوع وام موظف هستند طرح کامل کسب‌و‌کار خود که حداقل باید در برگیرنده موارد مهمی چون برآورد بازار، تحلیل رقبا، ارایه طرح فروش محصول، نحوه درآمدزایی، لیست همکاران و تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه آنها و نیز مشخصات فنی دقیق دستاوردهای طرح باشد را جهت احراز صلاحیت ارائه کنند.

 


 
دامنه شمول حمایت
شرکتهای نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت نام نموده اند.

نوع و میزان تسهیلات حمایتی
میزان تسهیلات: حداکثر 151 میلیون تومان و نرخ بهره 5 درصد
دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: 63 ماه و پس از 21 ماه دوره تنفس

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات
-1 تائید طرح معرفی کسبوکار توسط سازمان
-. بهکارگیری نیروی انسانی معادل حداقل 1 نیروی انسانی تماموقت به ازای هر 11 میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه
تبصره 1: شرکت نوپا بایستی حداکثر در . 1 ماه و حداقل 1 ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه
ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذبشده نباید در 6 ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.
-1 امکان ارائه . بار درخواست در سال در طرح مذکور برای هر شرکت نوپا تا سقف 151 میلیون تومان و با فاصله زمانی 6 ماهه با رعایت شرایط و
ضوابط وجود دارد

اطلاعات بیشتر در فایل های زیر

فایل 1

فایل 2

فایل 3
.
بازدید : 122
14 مهر 1399 ساعت 12:36 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری