.
???? مودیان مالیاتی خصوصاً مودیان با گردش بانکی بالا (الزاماً واریزی ها به حساب) توجه به این نکته داشته باشند ، برای عملکرد ۱۳۹۸ اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان با گردش حساب/حساب های بانکی آنان راستی آزمائی خواهد شد.

◾️دقت داشته باشیم هر مبلغی که به حساب شما واریز شود به منزله درآمد تلقی خواهد شد مگر اینکه بتوانید اثبات کنید که واریزی ها ارتباطی به امور تجاری شما نداشته، پس نهایت دقت را در مبالغ واریزی لااقل از این پس به عمل آورید.

◾️این را هم بدانیم که اظهارنامه های قابل رسیدگی سال ۱۳۹۸ ترجیحا به همین دلیل در انباره حسابرسی قرار گرفته و بزودی رسیدگی به آن ها شروع خواهد شد 
بازدید : 208
9 مهر 1399 ساعت 03:56 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری