روسا و هیئت مدیره محترم اتحادیه های صنفی 
 
با توجه به مصوبه ستاد مدیریت کرونا کشور 
طرح فاصله اجتماعی و تعطیلی واحدهای صنفی غیر ضرور تا بیست و دوم فروردین ماه ادامه دارد.

لاذم به ذکر میباشد به واحدهای صنفی زیر مجموعه اطلاع رسانی نمائید.

روابط عمومی اتاق اصناف اصفهان
بازدید : 309
12 فروردین 1399 ساعت 04:20 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری