عدم نیاز به ارائه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در  زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار
اسنادی

پیرو هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 98/07/15 با موضوع "بررسی دستورالعمل اخذ گواهی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار اسنادی، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 98/306742 مورخ 98/9/10 به شبکه بانکی ابلاغ نموده است که:

«با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم درزمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور درزمان تمدید ضمانتنامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.»

اصل بخشنامه

 
بازدید : 278
7 دی 1398 ساعت 07:54 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری