.
در پی اطلاع رسانی های متعدد در زمینه سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا به اطلاع می رساند با توجه به ضرورت اجرای این مهم و پیگیری دستگاههای فرادستی این اتاق ، خواهشمند است چنانچه تاکنون در زمینه ثبت مشخصات انبارها از سوی متصدیان زیرمجموعه اقدامی صورت نپذیرفته است نسبت به توجیه متصدیان اقدام بایسته بعمل آورده تا در زمینه ثبت مشخصات انبارهای خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. خاطر نشان می گردد این سامانه هیچگونه مشکلی برای متصدیان ایجاد نمی نماید و صرفاً بمنظور کنترل موجودی اقلام در سطح عرضه پایه ریزی شده است که در صورت انجام بازرسی متصدی مشمول جریمه نگردد. لازم به توضیح است در صورت مراجعه مسئولین دستگاههای ذیصلاح به انبارها و مواجهه با عدم ثبت مشخصات انبار،متصدی متخلف شناخته شده و اعمال قانون خواهد شد.

: آدرس سامانه www.nwms.ir
 
بازدید : 815
19 آبان 1398 ساعت 11:22 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری