در  جلسه ای با حضور  اعضای هیئت مدیره اتحادیه درسازمان صمت  و با حضور جناب آقای مهندس نادری معاونت اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان و آقای اطرج عضو هیئت مدیره اتاق اصناف استان اعتبار نامه آقای مهندس امید محمدی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان به وی اعطا شد.
 آقای نادری ضمن تاکید بر حساسیت این صنف و کار سخت اتحادیه از از اعضای هیئت مدیره خواست با همدلی و دلسوزی برای اعضا کار کنند و در مسیر پیشرفت این صنف از هر کاری که در توان دارند دریغ نفرمایند .
در پایان مسئولین برای آقای محمدی در پیشبرد اهداف صنف فناوری اطلاعات آرزوی موفقیت کردند.