جلسه ای با حضور اعضای کارگروه کافی نت و نماینده هیئت رئیسه اتحادیه با معاونت سازمان امور مالیاتی اصفهان آقای مدبر نیا برگزار شد.در این جلسه در راستای ارائه درخواستهای رسته ی کافی نتها و هماهنگی لازم جهت برگزاری آموزشهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و ایجاد هماهنگی لازم نسبت به واسپاری ارسال اظهارنامه ها برگزار گردید .
درحال بارگزاری