دستور العمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسنامه کالا برای گروه کاهلاهایی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت