سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

تخصیص تسهیلات قرض الحسنه از سوی بنیاد علوی به متصدیان واحدهای خرد
آسیب دیده از ویروس کووید 9

فعال سازی سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی به منظور کاهش مراجعات
حضوری و افزایش رضایتمندی مودیان و شرح چگونگی استفاده از این سامانه

بخشنامه اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

تشدید بازرسی از مراکز صنفی به دلیل کاهش تمرکز در رعایت اصول بهداشتی مبارزه با بیماری کرونا

بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شیوه نامه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده

بخشنامه راهنمای گام دوم کووید 19 و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار

تدوین نهایی نرخنامه بازیابی اطلاعات

یرگزاری جلسه هم اندیشی با شرکت پست

بخشنامه حذف فرآیند دفترچه های درمانی

ثبت نام بنگاه های آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا

بخشنامه ثبت نام در سامانه کرونا

بخشنامه تمدید اظهار نامه مالیاتی