اتحادیه رایانه اصفهان,صنف رایانه اصفهان,اصفهان,صنف فناوری اطلاعات,نظام صنفی رایانه,
اعضای محترم اتحادیه رایانه جهت ساماندهی بازار و همراهی با اتحادیه نسبت به معرفی واحدهای فاقد پروانه یا واحدهایی که دارای تخلف صنفی هستند با تکمیل فرم زیر ، اطلاعات لازم را ثبت نمایند تا اتحادیه اقدامات قانونی را اعمال نماید لطفا جهت ثبت شکایت به قسمت ثبت شکایت از واحد صنفی مراجعه نمایید . 
* ضروری
نام واحد صنفی :
نام متصدی :
نام و نام خانوادگی خودتان (در صورت تمایل) :
شماره همراه خودتان (در صورت تمایل) :
* آدرس دقیق واحد صنفی :
* توضیحات :
ارسال عکس از واحد صنفی :
ارسال فایل :
* کد تصویری