اتحادیه رایانه اصفهان,صنف رایانه اصفهان,اصفهان
در راستای تعامل هر چه بیشتر ،اعضای اتحادیه میتوانند با مراجعه به لینک زیر نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی نظرات ارزشمند شما ،اتحادیه اقدامات لازم را صورت دهد.از این پس هر هفته نظرات در کانال نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
* ضروری
* ایمیل :
* ارایه پیشنهادات و انتقادات :
* وضعیت :