شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسمان هفتم:
(موضوع قرار داد با اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان):
ارائه خدمات مسافرتی به اعضاء معرفی شده از طرف اتحادیه به شرح خرید بلیط هواپیما، قطار، تور داخلی مشهد مقدس، کیش، قشم و برگزاری تورهای یک روزه و چند روزه و مابقی خدمات از جمله تورهای خارجی بر اساس تعرفه های آژانس

(شرایط):
کلیه اعضای اتحادیه می توانند یک سوم مبلغ خدمات این شرکت را به صورت نقد و ما بقی را طی چهار فقره چک پرداخت نمایند.
اعضا میتوانند با مراجعه به اتحادیه، معرفی نامه مربوطه را دریافت نمایند.