کلیه اعضاء تحت پوشش موظفند در صورت برخورد با اموال مسروقه با شماره تلفن­های ۳۲۲۹۸۳۴۵ و ۱۱۰ تماس حاصل نموده و یا به نزدیکترین واحد انتظامی پلیس ۱۱۰ مراجعه نمایند. 
۱۱۰ مراجعه نمایند. 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

مک آدرس کارت شبکه

۱

--

--

--

dell

6410

 00:24:D7:77:64:58

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 14 اصفهان

95/10/27

-

asus

N46v

D3N0BC146247139

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس آگاهی پایگاه غرب

95/04/12

95/۲199/14

acer

Travel Mate

lxv50c05320
2029657200

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس آگاهی پایگاه غرب

۹۵/۰۲/۲۰

۹۵/۲۰۵۰۱/۱۴/۴۶۴

lenovo

G50-70

YB07329964

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس کلانتری ۱۳

۹۵/۰۲/۰۲

dell

F4YT5NQ

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل – کانفیگ

شماره سریال

۱

فوریت پلیس ۱۱۰

۹۳/۱۰/۰۵

۱۳۹۳/۵۶۹۱/۲۲۰۵۰۳/۷۴

sony

vpc f121 FX

S0103000413

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس آگاهی استان اصفهان – پایگاه آگاهی غرب

۹۳/۱۲/۴

۹۳/۲۰۵۰۱/۱۴/۲۹۱۳

dell

latitude

FBY5H4J

۲

کلانتری ۳۶ جی اصفهان

۹۳/۱۲/۱۲

۹۳/۵۷۱۳/۰۲۱۶۹۹/۲

lenovo

G500

CB23110552