1- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت با کپی (به نام متصدی)
2- اصل آخرین مدرک تحصیلی با کپی (حداقل دیپلم )
3- اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات
4- اصل کارت پایان خدمت با کپی دو رو
5- اصل کارت ملی با کپی دو رو
6- عکس پشت سفید و رنگی ۶ قطعه
7- مساحت مورد نیاز واحد صنفی حداقل ۲۰ متر مربع (تجاری یا اداری ) باشد .

………………………………………………………..

 
توجه: محل رسته ی کافی نت علاوه بر رعایت حداقل متراژ الزاماً باید طبقه همکف و در دید کافی باشد.