اتحادیه رایانه اصفهان,صنف رایانه اصفهان,اصفهان,صنف فناوری اطلاعات,نظام صنفی رایانه,


 
 

آخرین اخبـار

برگزاری جلسه کارگروه کنسول اتحادیه (25 شهریور 1399)

برگزاری جلسه کارگروه کنسول اتحادیه

برگزاری جلسه اتحادیه با حضور حداکثری اعضای هئیت رییسه (24 شهریور 1399)

برگزاری جلسه اتحادیه با حضور حداکثری اعضاء

همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم (22 شهریور 1399)

???? همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم

صدور گواهی عدم سوء پیشینه در کمتر از ۲۴ ساعت (22 شهریور 1399)

صدور گواهی عدم سوء پیشینه در کمتر از ۲۴ ساعت

بخشنامه درخصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حسابهای غیر واقعی (20 شهریور 1399)

بخشنامه درخصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حسابهای غیر واقعی

برگزاری تشکیل میز توسعه صادرات اصناف در سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان (20 شهریور 1399)

تشکیل میز توسعه صادرات با محوریت اتاق اصناف (19 شهریور 1399)

تشکیل میز توسعه صادرات با محوریت اتاق اصناف

مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی کرونا (15 شهریور 1399)

مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی کرونا

بخشنامه عدم بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه بر روی سر درب شیشه های واحد صنفی (15 شهریور 1399)

بخشنامه عدم بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه بر روی سر درب شیشه های واحد صنفی

نامه اتاق اصناف به استاندار در جهت شفاف سازی اذهان مسئولین فرادستی و نقش اصناف (12 شهریور 1399)

نامه اتاق اصناف به استاندار در جهت شفاف سازی اذهان مسئولین فرادستی و نقش اصناف

برگزازی پویش ایران همدل (12 شهریور 1399)

برگزازی پویش ایران همدل

راهنمای سامانه جامع تجارت ایران (12 شهریور 1399)

راهنمای سامانه جامع تجارت ایران

استعلام اختلاف شرکاء هنگام صدور و تمدید پروانه کسب (12 شهریور 1399)

استعلام اختلاف شرکاء هنگام صدور و تمدید پروانه کسب

ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فعالیت و نظارت بر مؤسسات / شرکتهای ارزش گذاری در حوزه دارایی های نامشهود (10 شهریور 1399)

ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فعالیت و نظارت بر مؤسسات / شرکتهای ارزش گذاری در حوزه دارایی های نامشهود

رویداد مجازی V market از طریق بسترهای الکترونیک موجود (10 شهریور 1399)

رویداد مجازی V market از طریق بسترهای الکترونیک موجود